Kan ik een product terugsturen?

Bij Tadaaz streven we uiteraard 100% tevredenheid na. Om onaangename verrassingen te vermijden, bieden we de mogelijkheid om een gepersonaliseerde proefdruk aan te vragen. 

Ben je jammer genoeg toch niet tevreden over jouw bestelling, dan bieden wij volgende mogelijkheden:

 1. Een gepersonaliseerde bestelling kan niet terug in voorraad genomen worden. Terugsturen is helaas niet mogelijk. Heb je toch een vraag of opmerking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.
  Als het een afdrukprobleem betreft dat verband houdt met een technisch probleem bij Tadaaz, dan zullen wij jouw bestelling gratis opnieuw afdrukken.
 2. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

  Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

  Ons retouradres:

  Tadaaz

  Schuttershofweg 1H

  4538 AA Terneuzen  

  Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Zo neem je contact op met onze klantenservice:
 • Bereik ons op werkdagen van 9.30u- 17u00 (vrijdag tot 15u00):
 • Op chat via het contactvenster onderaan rechts
 • Telefonisch via 0115/614 544
 • Stuur een berichtje via WhatsApp naar het nummer: 06/122 08 599
 • Stuur een e-mail naar hello@tadaaz.nl
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk